Geometrický plán

Geometrický plán - Geodetické služby

Můžete nám zadat např.

  • geodetické měření,

  • příprava map pro designové účely,

  • vytyčení pozemku,
  • vytyčování stavebních objektů,
  • rozdělení stavebního nebo zemědělského pozemku,

  • vytyčení hranic nemovitosti,
  • obnovení hranic pozemku,
  • komplexní geodetické služby pro stavební investice,

  • inventář skutečného stavu objektů, vodovodní, kanalizační a plynové přípojky.

Disponujeme vysoce přesnou a moderní měřicí technikou. Zákazníci se tak mohou spolehnout na rychlou realizaci geodetických služeb a přesné výsledky měření. Jako zkušený geodet provádím i ty nejsložitější geodetické zakázky . Provádím specializovaná geodetické měření pro firmy působící např. ve stavebnictví.

Zaručuji efektivní spolupráci, včasnost v rozsahu svěřených úkolů i odborné poradenství a pomoc při pochopení správních předpisů.

Gemotrické plány

www.geodeticka-pohotovost.cz

 

slepice

Blog / Novinky