Odvoz starého nábytku

 

Odvoz starého nábytku - Do sběrného dvora se předávají:     PAPÍR A LEPENKA     PLASTY     SKLO     TEXTIL     BRO     KOVOVÉ OBALY OBSAHUJÍCÍ ŠKODLIVÉ LÁTKY, VČETNĚ PRÁZDNÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB     ABSORPČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY VČETNĚ OLEJOVÝCH filtrů jinak blíže neurčených, ČISTICÍ TKANINY, OCHRANNÉ ODĚVY napadeny škodlivými LÁTKAMI     KOVOVÝ ODPAD     SMÍŠENÉ ODPADY STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ, JINÉ NEŽ UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03     VYŘAZENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ     ZÁŘIVKY A ostatní odpad obsahující rtuť     OLEJOVÉ FILTRY     DROBNÝ STAV. ODPADY UVEDENÉ V 20 03 08, MNOŽSTVÍ 200 kg ROČNĚ NA jedné fyzické osoby (OBČANA MĚSTA Gelnica) POPLATEK 0,015 € / kg - PODLE VZN č. 87/2015 § 3 ODS. 1, PÍSMENA D

slepice

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha