provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda  - Návrh tloušťky tepelné izolace Hlavním cílem tepelné ochrany je minimalizovat tepelné ztráty, které snížíme použitím vhodné tloušťky tepelné izolace a správným řešením konstrukčních detailů. Návrh vhodné tloušťky izolace obvodových plášťů, která splňuje normou stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla U, vychází z tepelnětechnického výpočtu. Hodnota součinitele prostupu tepla charakterizuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce, kdy musí byťsplnená podmínka pro U [W / m2.K]: U ≤ Umax maximální hodnota nebo U ≤ UN normalizovaná (požado-vaná) hodnota od 1. 1. 2013 nebo U ≤ UR1 doporučená hodnota, normalizovaná (požadovaná) od 1. 1. 2016 nebo U ≤ UR2 cílová doporučená hodnota, normalizovaná (požadovaná) od 1. 1. 2021Hodnota součinitele prostupu tepla uvádí míru tepelné ztráty staveb-ní konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti konstrukce. Výpočet hodnoty U vychází z celkového tepelného odporu konstrukce R, který je závislý na tepelněizolačních vlastnostech izolace (λ) a její tloušťce.

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

slepice

Blog / Novinky