UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Druhy UV zářeníUltrafialové záření je jedním z typů elektromagnetického záření a jeho vlnová délka, klíčový fyzikální parametr, se pohybuje od 100 do 400 nanometrů. Existují tři skupiny UV záření: dlouhovlnné (UV-A), středovlnné (UV-B) a krátkovlnné (UV-C). Za UV záření vděčíme slunci, které ho vyzařuje ve všech třech skupinách, přičemž UV-C záření se k nám dostává ve velmi omezené dávce, díky filtraci přes ozonovou vrstvu Země. Naštěstí proto, že krátkovlnné ultrafialové záření je pro živé organismy extrémně škodlivé. Jeho energie způsobuje chemické reakce v buněčných jádrech a přímo ovlivňuje DNA.

Dezinfekce vzduchu

Víc eo nás na naěí webové prezentaci: https://www.uv-spider.cz/

 

slepice

Blog / Novinky

Inzerce