UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Právě v uzavřených místnostech je riziko infekce největší. To platí zejména tam, kde je větší počet lidí vč. v kancelářích, školách, školkách a obchodech. Nevýhodou je vysoká vlhkost vzduchu a nedostatečná cirkulace (rezignace na větrání místností, nedostatečný větrací průvan apod.). Velmi snadno se tak lze nakazit od spolupracovníka, jiného člena domácnosti nebo dítěte, které si virus či bakterie „přinese“ z výchovného ústavu. Vyplatí se proto vynaložit veškeré úsilí k minimalizaci tohoto rizika. Jak to mohu udělat? Nejlépe dekontaminací vzduchu.

Dezinfekce vzduchu

Více o nás viz web: https://www.uv-spider.cz/

slepice

Blog / Novinky