Zakoupením 6 týdenních kuřat hybridu Dominant jste získali zdravé kuřata, s veterinárním osvědčením, které jsou očkovány proti všem běžným onemocněním, přivyklé na vnější prostředí a připravené, aby se staly plhonodnotnými dodavateli slepičích vajec pro Vaši domácnost.

Ještě před příjezdem

Před vpuštěním kuřat do chovatelského zařízení je nutné provést důkladnou dezinfekci objektu, kde se naše nové nosnice budou pohybovat. My pro tento účel používáme hořák, kterým po každém odchovu důkladně vypálíme odchovná prostory. Dále je na dezinfekci často používán chloramin, případně vápno. Radíme nepodcenit tuto činnost.

Vybavení pro zakoupené kuřata

Záleží na tom jaký typ chovu zvolíte. V každém případě je nutné kuřatům zajistit kurník, který je bude chránit před nepříznivým počasím a predátory. Jako výstelka pro kurník je nejvhodnější suchá sláma, seno, případně piliny. Další nezbytností je napáječka, kuřata musí mít neustále k dispozici čerstvou, pitnou vodu. Z hygienických důvodů je kuřatům nejlepší pořídit i krmítko, nepovažujeme za vhodné krmivo házet volně na zem. Další součástí by mělo být bidlo, na kterém budou kuřata / slepice přespávat. Později je nutnost přidat snáškovém hnízda, počítá se zhruba 4-5 slepic na hnízdo. Z vlastní zkušenosti víme, že některé budou jistě oblíbenější než ostatní. Hnízdo je možné vybavit imitací vejce, abychom mladým nosnicím dopomohly k správnému pochopení funkce hnízdiště.

Výživa pro slepice

Zakoupené kuřata byly nejspíš krmeny kompletní krmnou směsí, díky čemuž byla zajištěna správná výživa pro vývoj budoucí nosnice. Nejlepšího alternativou je kuřata nadále krmit kompletní směsí až do začátku snášky. Zajistíte tím správný vývoj jednotlivých orgánů a celkově dobrou kondici nosnice. V případě dobré výživy snáška začíná již od 18teho týdne věku co v případě jiné výživy zaručit nedokážeme. Častým argumentem zákazníků, proč krmnou směs nepoužívat bývá: "směs je drahá". Rozdíl mezi začátkem snášky při jednotlivých formách výživy může být více než 4 - 5 týdnů. Za toto období stihne hejno 10ti dobře živených nosnic snést řekněme 150 vajec, toto množství je nutné vynásobit cenou vejce a hned se dostáváme k číslu, které dokáže z většiny pokrýt cenu krmné směsi. To nemluvíme ještě o tom, že od 10 dobře živených nosnic budeme mít už 5 - 7 vajec denně a nesprávné živené jen začínají svou snůšku. Další věcí je i to, že v případě krmné směsi si zajistíme slepici, která je celkově plně vyvinuta a v budoucnu dokáže plně využít svůj potenciál. Nedostatky způsobené nesprávnou výživou se vyčíslit nedají. Proto doporučujeme alespoň do začátku snášky podávat nosnicím kompletní výživu v podobě krmné směsi.

 

slepice kurník

slepice

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha