UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Lampa o délce 170 mm je uložena ve skleněném tělese s přívodní šňůrou a invertorem s vypínačem, lampu lze buď držet v ruce s nasazenými ochrannými prostředky (rukavice a ochranné brýle) nebo ji zavěsit či položit v místnosti. Lampa po zapnutí emituje UV-C záření, které sterilizuje povrchy a místo a ničí všechny živé mikroorganismy, viry a bakterie. Při používání nikdy nevystavujte sebe, zvířata ani jiné osoby UV-C záření, při manipulaci se světlem vždy používejte ochranný oděv, rukavice a brýle, které zabrání kontaktu UV-C světla s pokožkou. Lampa účinně sterilizuje všechny předměty v úhlu vyzařování světla na vzdálenost 3m, čas pro účinnou sterilizaci je 30min. Pro rychlou sterilizaci menších předmětů (mobilní telefon, klíčů, rouška) stačí sterilizovaný předmět vystavit UV-C světlu na krátkou vzdálenost (10 cm) po dobu 30 vteřin.

Dezinfekce vzduchu

Doporučujeme, více viz webová stránka: https://www.uv-spider.cz

 

 

 

slepice

Blog / Novinky