vyklízení bytů

Vyklízení bytů - Setkáváme se is názorem, ke kterému je také možné se přiklonit a to, že jde o právo na náhradu za užívání nemovitosti, která je ve vlastnictví jiné osoby, toto právo na rozdíl od bezdůvodného obohacení se promlčuje v 3 roční promlčecí lhůtě.Nejčastěji potupu tak, že necháme vypracovat znalecký posudek, kterým se určí běžné nájemné v dané lokalitě. Tento znalecký posudek je podkladem pro soudní žalobu na náhradu za neoprávněné užívání nemovitosti ve vlastnictví žalobce.

slepice

Blog / Novinky